Naturvårdsverket Ladda bilen - bidrag för laddstation

Riksdagen har beslutat att ladda bilen bidraget fortsätter även 2020. Det är nu öppet igen för att ansöka om och få bidrag. Beställ din laddstation nu och få tillbaka 50% på laddstation och installation.

Bidrag för hälften av kostnaderna 

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen och arbetskostnaden för att installera laddstationen, t.ex. framdragningen av el. Man kan som mest få 10,000 kronor i bidrag per fastighet.

När kan jag ansöka?

Ansökan om bidrag ska göras efter att laddstationen har installerats. Ansökan måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Exempel: Om du fått laddstationen installerad 15 mars 2019 har du sex månader på dig att skicka in din ansökan, räknat från den 15 mars 2019. Senast 15 september 2019 måste alltså ansökan ha inkommit till Naturvårdsverket för att du ska kunna få bidrag.

Vilka laddstationer kvalificerar för bidrag

Laddboxen måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, och vara utrustad med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2. 

Våra laddboxar från HALO, Easee och EO Charging uppfyller kraven och har en inbyggd elmätare som lagrar energimätningar. Kolla efter märkningen Ladda bilen bidrag bland våra laddstationer från AccelevBesen, Charge-Amps, Garo,  Easee och EO Charging 

Hur gör jag för att söka bidrag? 

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet kan ansöka. Laddstationen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till.

Ansökan om bidrag skall göras efter att laddstationen har installerats, men måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Naturvårdsverket har en e-tjänst för att söka bidrag för privatpersoner. Vi föreslår att du använder den, eftersom det är det enklaste och snabbaste sättet att få ditt bidrag på.

Om du har en digital brevlåda för myndighetspost, t.ex. Kivra eller Min myndighetspost, så betalas ersättningen vanligtvis ut 14 dagar efter att beslut har fattats.

Ansökningsformulär för ladda bilen bidrag

Det är möjligt att söka bidraget genom att skicka ansökan via e-post eller vanlig post, men då tar det längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen.  

Dessa uppgifter behövs i din ansökan:

  • Namn 
  • Personnummer 
  • Adress 
  • Kontaktuppgifter (telefon, e-post) 
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen gjorts
  • Datum för installationen

Ansökan kan skickas in via e-post till: registrator@naturvardsverket.se 

Eller om du vill ansöka via vanlig post: Registrator, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm

Vill du läsa mer?

Gå in på Naturvårdsverkets hemsida för att läsa vad de skriver om bidraget.