DEFA - Lastbalansering


Upptäck enkla installationer med Defa Balancer – en lösning som passar alla, oavsett om du föredrar trådlös eller trådbunden installation.

DEFA Balancer övervakar din strömförbrukning och effektivt fördelar tillgänglig ström direkt till din laddstation. Det är det smartaste sättet att hantera din energi, vilket låter dig ladda till lägsta möjliga kostnad för maximal effekt. Med DEFA Balancer får du fullständig kontroll över din laddning och tillgänglig kapacitet.

DEFA Power och Balancer optimerar din strömleverans, medan PowerSmart hjälper dig undvika höga elpriser genom att ladda vid de mest förmånliga tidpunkterna.

DEFA Balancer är kompatibel med samtliga elmätare för en problemfri installation men passar endast till laddboxen DEFA Power.

DEFA Balancer

2 990 kr