RFID


RFID-taggarna kan användas tillsammans med din laddbox för att styra vem som har tillträde till laddboxen.