Enegic Monitor - Dynamisk Lastbalansering


Enegic är en smart enhet för dynamisk lastbalansering för din laddbox. Enegic Monitor kommunicerar fastighetens momentana effektvärde till din anslutna laddbox från Easee, Zaptec eller Charge Amps. Med informationen ser Enegic därmed till att du själv automatiskt kontrollerar ditt effektuttag.

Enengic Monitor är utvecklad och producerad i Sverige.