Fyndvaror


Ibland blir det fel när man beställer en vara och då kan det bli en fyndvara hos oss. Det kan hända att försändelsen inte har lösts ut av kund eller att en produkt har reparerats. En del av av våra fyndvaror kan sakna originalförpackning eller att kartongen är skadad.


Alla produkter har vi noggrant gått igenom och testat när det gäller funktion så du kan vara helt lugn gällande produktens funktionalitet. Givetvis är alla tillbehör med enligt produktspecifikationen.


Våra laddboxar och laddkablar som säljs till extra bra priser har samma garanti- och ångerrättsvillkor som alla andra varor.