V2G (Vehicle to Grid) - allt du behöver veta

V2G (Vehicle to Grid) - allt du behöver veta

I samband med den ökande elektrifieringen av fordonsflottan tillkommer även en hel del nya begrepp. I den här texten kommer vi förklara vad V2G innebär samt dess tekniska utmaningar och möjligheter.

Vad innebär V2G?

V2G-teknologin möjliggör för elbilen att mata energi tillbaka till elnätet. Elbilens batteri kan då, förutom att användas till att driva bilen, fungera som ett energilager och effektresurs. Den tekniska standarden för Vehicle to Grid är ISO 15118 och definierar hur utökad kommunikation mellan fordon och laddbox ska ske.

vehicle_to_grid_v2g

Utmaningar med V2G

Teknologin för att använda bilens batteri som en kraftkälla är fortfarande under utveckling och kräver att både bil och laddbox har ISO 15118 implementerat i sig. För att omvandla bilens likström till växelström som finns i elnätet, krävs ny hårdvara i form av extra kraftelektronik. För att bilen och laddboxen ska kommunicera och utbyta data mellan varandra, såsom behörigheter, elavtal, tariff- och debiteringsinformation och batteristatus krävs även ny uppdaterad mjukvara. Den datan som utbyts mellan laddbox och bil vid en laddsession idag är inte alls lika komplext. Dessutom är det inte alla bilar idag som har tekniken för att leverera V2G.

Tekniska möjligheter med V2G

Teknologin öppnar upp nya dörrar och möjligheter för såväl fordonsägaren som lokalnätsägaren. Genom dubbelriktad laddning kan bilen mata ut el på elnätet baserat på dess behov och på lokal nivå avhjälpa flaskhalsar i lokalnätet samt bidra med flexibilitet till balansansvarig. För fordonsägaren kan V2G bidra med ekonomisk nytta i form av reducerad laddkostnad eller en intäkt genom att sälja el tillbaka till elnätet. 

Vilka laddboxar har stöd för V2G idag?

I dagsläget är Charge Amps Aura och DEFAs laddbox Power förberedd för ISO 15118. Vill du vara redo för V2G så skulle vi rekommendera att du kikar in Charge Amps Aura eller DEFA Power som även har en rad andra smarta funktioner.