Laddskola

Här följer information om alla de namn, ord och uttryck som förekommer när man läser om laddkablar. Det finns många olika laddkablar och i början kan det kan verka svårt att välja rätt, men bra jämförelse är laddkabeln till telefoner. USB kontakten är likadant i ena änden för alla telefonmodeller, har du en iPhone, en Samsung eller en annan telefon så är uttaget anpassat efter den modellen.

Precis likadant är det med publika laddstolpar, i laddstolpen pluggar du i en Typ 2 kontakt, som skulle motsvara USB kontakten, och det är alltså den andra änden som är anpassad efter din bil, Typ 1 eller Typ 2. I Sverige finns bara dessa två standarder på bilarna.

Det finns såklart fler sätt att ladda bilen på än på publika laddstolpar. Totalt sett så finns det fyra olika tekniker för laddning av bilar.


LADDSTANDARDER

Mode 1

Till äldre och mindre elbilarna används Mode 1, här finns ingen kommunikation i laddningstekniken, bilen kopplas direkt in i eluttaget precis som en lampa. Denna teknik är numera förbjuden att  använda i flera europeiska länder inklusive Sverige.


Mode 2

Att ladda hemma kallas för Mode 2, alltså att du laddar från en stickkontakt (schuko). Skillnaden från Mode 1 är att laddkabeln har elektronisk övervakning. Denna innehåller en jordfelsbrytare och annan elektronik som ofta placeras i en liten låda på kabeln eller inbyggt i handtaget.

Denna kabel är en portabel lösning som kan pluggas i nästan vilket vanligt stickuttag som helst, den är inte tänkt att ersätta en laddstation, men är bra som extra säkerhet om man inte har tillgång till en laddstation eller laddstolpe på semesterresan där man kan övernatta och ladda i stickuttaget.

En kabel med justerbar laddström (ampere) (6A/10A/16A). kan vara praktiskt då du kan begränsa effekten och hindra att en säkring går samt undvika brandfara vid överbelastning.

Laddkablar Mode 2 har en Typ 1, eller Typ 2 kontakt i den del som ansluts till bilen och en stickkontakt i andra änden.


Mode 3

Publika laddstolpar kallas för Mode 3, alltså om du laddar utanför hemmet. En publik laddstolpe klarar normalt upp till 22 kW.
Laddkablar Mode 3 har en Typ 2 kontakt i änden som ska vara i laddstolpen och kontakten som ska vara i bilen kan vara Typ 1
eller Typ 2 beroende på vilken bil som den ska användas till.

Vilken effekt eller laddhastighet kabeln har bestäms av hur många ampere kabeln kan använda samt hur många faser som finns i kabeln.

32A kabeln stödjer den högsta laddeffekten, men även om bilen ”bara” kan hantera 16A fungerar denna kabeln även till 16A bilen och det finns ingen risk
för att bilen tar skada. Däremot får du inte full effekt om du använder en 16A kabel till en bil som klarar 32A och bilen tar längre tid
på sig att laddas upp.


Mode 4

Snabbladdning kallas för Mode 4 och laddkabeln är fast monterad på laddstationen. Mode 4 ger en högre effekt och bilen laddas upp snabbare. Anledningen till att det går snabbare att ladda är att snabbladdaren laddar bilen med likström, så bilens egen laddare hoppas över och laddningen sker direkt till batteriet.


VAD BETYDER ORDEN

Ampere

Är ett mått för hur snabbt elen färdas genom kabeln. I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1 fas med 10 Ampere.

kW (kilowatt)

Är ett mått på laddeffekt och laddhastighet. Ju högre siffra desto snabbare kan bilen laddas. En publik laddstolpe har som mest en
laddeffekt på 22 kW.

kWh (kilowattimmar) 

Är ett mått på laddning och batteristorlek. Ju högre siffra desto större batterier har bilen. Som ett exempel har Kia Niro EV ett batteri
som har storleken 64 kWh.