Easee | Gällande svar från Elsäkerhetsverket

230315 10:05

Elsäkerhetsverket har nyligen fattat ett beslut rörande Easee och deras produkter Easee Home och Easee Charge. Tyvärr har beslutet resulterat i ett försäljningsstopp för dessa produkter. Vi beklagar detta beslut och förstår att det kan orsaka oro och frågor bland våra kunder och andra intressenter.

Vi kommer att återkomma till er så snart vi har mer information och kan ge er besked om vad som händer härnäst.

Laddstoppet har pausat all försäljning av Easee laddboxar från och med den 15 mars 2023. Easee har inte blivit skyldig till att återkalla redan installerade laddboxar i Sverige.

Vi uppmanar alla som har frågor eller funderingar att återkomma till vår hemsida där vi kommer uppdatera så snart vi har mer information att delge från Easee. Vi tackar er för er förståelse och ert tålamod.


230315 13:20

Information från Easee Norway


230316 14:30

Redan installerade Easee Home och Easee Charge kan få en åtgärd av bristerna, vilken typ av åtgärd är upp till tillverkaren Easee att kommunicera ut och verkställa.

Easee har meddelat att de kommer överklaga beslutet från Elsäkerhetsverket.


230320 10:15

Din laddbox har inte användningsförbud och Elsäkerhetsverket anser inte att Easees laddboxar är direkt farliga utan att den har brister. Skulle laddboxen anses som farlig sker en återkallelse även från konsumenter och Elsäkerhetsverket skulle ge laddboxen användningsförbud, vilket inte är fallet utan Elsäkerhetsverket har kommunicerat att Easee ska återkomma med en åtgärd till redan installerade boxar.

Laddstoppet avvaktar information från Easee och leverantörer om hur redan installerade laddboxar kommer hanteras.


230322 10:35

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox - Elsäkerhetsverket