Information om säljstopp på Easee Home och Charge

Information om säljstopp på Easee Home och Charge

15 mars 2023: Elsäkerhetsverket har  fattat ett beslut rörande Easee och deras produkter Easee Home och Easee Charge. Tyvärr har beslutet resulterat i ett försäljningsstopp för dessa produkter. Vi beklagar detta beslut och förstår att det kan orsaka oro och frågor bland våra kunder och andra intressenter.

Vi kommer att återkomma till er så snart vi har mer information och kan ge er besked om vad som händer härnäst.

Laddstoppet har pausat all försäljning av Easee Home och Charge från och med den 15 mars 2023. Easee har inte blivit skyldig till att återkalla redan installerade laddboxar i Sverige.

Vi uppmanar alla som har frågor eller funderingar att återkomma till vår hemsida där vi kommer uppdatera så snart vi har mer information att delge från Easee. Vi tackar er för er förståelse och ert tålamod.

Information från Easee Norway


16 mars 2023

Redan installerade Easee Home och Easee Charge kan få en åtgärd av bristerna, vilken typ av åtgärd är upp till tillverkaren Easee att kommunicera ut och verkställa.

Easee har meddelat att de kommer överklaga beslutet från Elsäkerhetsverket.


20 mars 2023

Din laddbox har inte användningsförbud och Elsäkerhetsverket anser inte att Easees laddboxar är direkt farliga utan att den har brister. Skulle laddboxen anses som farlig sker en återkallelse även från konsumenter och Elsäkerhetsverket skulle ge laddboxen användningsförbud, vilket inte är fallet utan Elsäkerhetsverket har kommunicerat att Easee ska återkomma med en åtgärd till redan installerade boxar.

Laddstoppet avvaktar information från Easee och leverantörer om hur redan installerade laddboxar kommer hanteras.


23 mars 2023

Information från Elsäkerhetsverket

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox 


27 juni 2023

Detta händer i ärendet med Easee - Elsäkerhetsverket

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/detta-hander-i-arendet-med-easee/


24 juli 2023

Information från Elsäkerhetsverket

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/uppdatering-i-arendet-om-easee-laddboxar/


01 augusti 2023

Elektriker som har köpt Easee Home eller Charge hos Laddstoppet, och har omonterade laddboxar i orgnialförpackning, behöver snarast rapportera in dessa med serienummer till oss för byte till Easee Lite.  

Vi behöver ha ert svar via e-post senast den 19 september 2023, och laddboxarna måste vara oss tillhanda senast den 25 september 2023 för att vi ska kunna hantera returen. Var vänliga och notera att mailsvar och laddboxar som kommer in efter den här tidsfristen inte kommer att kunna bytas ut. Invänta vår returfraktsedel som kommer efter inrapporterade serienummer.


11 augusti 2023

Information från Elsäkerhetsverket

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/arbetet-om-atgarder-for-laddboxar-fortsatter/


Läs mer hos tillverkaren och elsäkerhetsverket

Information från tillverkaren Easee 

https://easee.com/se/artiklar/easee-overklagar-elsakerhetsverket-beslut/


Elsäkerhetsverket Laddboxprojekt. Samlingssida med frågor och svar.

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/vi-arbetar-med/utredningar-och-analyser/laddboxprojekt/