Information om säljstopp på Easee Home och Charge

Information om säljstopp på Easee Home och Charge

15 mars 2023

Elsäkerhetsverket har  fattat ett beslut rörande Easee och deras produkter Easee Home och Easee Charge. Tyvärr har beslutet resulterat i ett försäljningsstopp för dessa produkter. Vi beklagar detta beslut och förstår att det kan orsaka oro och frågor bland våra kunder och andra intressenter.

Vi kommer att återkomma till er så snart vi har mer information och kan ge er besked om vad som händer härnäst.

Laddstoppet har pausat all försäljning av Easee Home och Charge från och med den 15 mars 2023. Easee har inte blivit skyldig till att återkalla redan installerade laddboxar i Sverige.

Vi uppmanar alla som har frågor eller funderingar att återkomma till vår hemsida där vi kommer uppdatera så snart vi har mer information att delge från Easee. Vi tackar er för er förståelse och ert tålamod.

Klicka här för att läsa mer på tillverkaren Easee hemsida 


16 mars 2023

Redan installerade Easee Home och Easee Charge kan få en åtgärd av bristerna, vilken typ av åtgärd är upp till tillverkaren Easee att kommunicera ut och verkställa.

Easee har meddelat att de kommer överklaga beslutet från Elsäkerhetsverket.


20 mars 2023

Din laddbox har inte användningsförbud och Elsäkerhetsverket anser inte att Easees laddboxar är direkt farliga utan att den har brister. Skulle laddboxen anses som farlig sker en återkallelse även från konsumenter och Elsäkerhetsverket skulle ge laddboxen användningsförbud, vilket inte är fallet utan Elsäkerhetsverket har kommunicerat att Easee ska återkomma med en åtgärd till redan installerade boxar.

Laddstoppet avvaktar information från Easee och leverantörer om hur redan installerade laddboxar kommer hanteras.


23 mars 2023

Information från Elsäkerhetsverket

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox 


27 juni 2023

Detta händer i ärendet med Easee - Elsäkerhetsverket

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/detta-hander-i-arendet-med-easee/


24 juli 2023

Information från Elsäkerhetsverket

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/uppdatering-i-arendet-om-easee-laddboxar/


01 augusti 2023

Elektriker som har köpt Easee Home eller Charge hos Laddstoppet, och har omonterade laddboxar i orgnialförpackning, behöver snarast rapportera in dessa med serienummer till oss för byte till Easee Lite.  

Vi behöver ha ert svar via e-post senast den 19 september 2023, och laddboxarna måste vara oss tillhanda senast den 25 september 2023 för att vi ska kunna hantera returen. Var vänliga och notera att mailsvar och laddboxar som kommer in efter den här tidsfristen inte kommer att kunna bytas ut. Invänta vår returfraktsedel som kommer efter inrapporterade serienummer.


11 augusti 2023

Information från Elsäkerhetsverket

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/arbetet-om-atgarder-for-laddboxar-fortsatter/


Läs mer hos tillverkaren och elsäkerhetsverket

Information från tillverkaren Easee 

https://easee.com/se/artiklar/easee-overklagar-elsakerhetsverket-beslut/


Elsäkerhetsverket Laddboxprojekt. Samlingssida med frågor och svar.

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/vi-arbetar-med/utredningar-och-analyser/laddboxprojekt/


8 mars 2024

Nyheter rörande Easee's åtgärdsplan för produkterna Easee Home och Easee Charge för både användare och installatörer och kommer direkt från Easee själva.

För att få en djupare förståelse och mer detaljerad bakgrund kring dessa åtgärder, rekommenderar vi att ni tar del av det senaste uttalandet från Elsäkerhetsverket. Ni hittar deras uttalande genom att klicka på följande länk: Elsäkerhetsverket F&S


Meddelande från Easee

Vi är glada att kunna dela med oss av en viktig uppdatering om vårt pågående arbete med att uppfylla Elsäkerhetsverkets förväntningar. Som en del av vår korrigeringsplan har vi inlett ett avgörande steg för att identifiera och nå ut till berörda kunder i Sverige. Vårt mål är att sammanställa en omfattande lista över kunder och deras kontaktuppgifter.

När de sista detaljerna är bekräftade kommer vi att distribuera ny produktmärkning, i form av ersättningsdekaler, tillgänglig för dig som äger en Easee Home / Charge laddare i Sverige.

Tillsammans med en användarvänlig guide om hur man applicerar dem på Easee Home- eller Easee Charge-produkter.

Den nya produktmärkningen fungerar som en referens till den omfattande och uppdaterade tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge.

Det är viktigt att notera att denna process enkelt kan slutföras av kunderna och inte kräver hjälp av en elektriker. Varje paket kommer att innehålla all nödvändig information och ett verktyg för att enkelt kunna ta bort frontkåpan.

För att effektivisera denna process uppmanar vi alla berörda kunder att registrera sig på vår webbplats genom att fylla i det medföljande formuläret.

Vi uppskattar ert tålamod och orubbliga stöd under den här tiden. Vi vill också tacka våra kunder för att de är en uppskattad och viktigt del av Easee-communityn.


För att underlätta situationen och besvara eventuella frågor, förmedlar vi vidare en Q&A från Easee. 


Jag har läst online eller sett en video på youtube som säger att Easee måste installera typ-A eller typ-B RCDs för alla kunder senast den 14 mars, och att Elsäkerhetsverket avvisade planen med ny produktmärkning. Varför startar Easee den här processen?

Svar: Vi försöker fortfarande komma överens med Elsäkerhetsverket om åtgärdsplanen för Home and Charge. Men oavsett den processen vill vi erbjuda våra Easee Home- och Charge-kunder ersättningsdekaler som återspeglar den nya tekniska dokumentation som vi har arbetat med.

Produktmärkningen/ersättningsdekalerna fungerar som en referens till den dokumentationen och är också en del av det som Elsäkerhetsverket har påpekat att vi behöver rätta till. Det är viktigt att upprepa att våra laddare är säkra och att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att lösa detta problem.


Hur kommer den här planen att se ut?

Svar: Det första steget är att få en överblick över Home and Charge-kunder i Sverige som behöver den nya produktmärkningen. När vi har denna information kommer vi att skicka ut ersättningsdekaler och instruktioner.


När kommer jag att få mina ersättningsdekaler?

Svar: Vi skickar ut ersättningsdekaler så snart vi har slutfört den tekniska dokumentationen som är relevant för Easee Home- och Easee Charge-produkterna. Så länge du har skickat in dina uppgifter via vårt formulär kommer vi att skicka den till dig så snart den är klar.


Kommer ni att vänta tills domstolsförhandlingen eller den rättsliga processen är avslutad innan jag får mer information? 

Svar: Vi kommer att tillhandahålla all relevant information så snart det är klart och officiellt.


Vad kommer att hända den 14 mars?

Svar: Det pågår fortfarande diskussioner med Elsäkerhetsverket, vi vet inte i nuläget var vi kommer att befinna oss i processen vid det datumet.


Kommer ni att installera externa jordfelsbrytare på alla laddare?

Svar: Vi måste avvakta en överenskommelse med Elsäkerhetsverket innan vi vet vad rättelseprocessen kommer att bestå av.


Kommer det att ske andra förändringar på laddaren?

Svar: Vi måste vänta tills ett avtal har ingåtts med Elsäkerhetsverkett innan vi vet vad rättelseprocessen kommer att bestå av.