Så skaffar ni laddstolpar till företaget

Så skaffar ni laddstolpar till företaget

Det är nog ingen tvekan om att elbilar är framtiden. För företaget är installation av laddstolpar ett steg i rätt riktning och kommer troligtvis bli nödvändigt förr eller senare, så varför inte påbörja processen redan nu! I den här texten kommer vi förklara hur det går till att installera laddstolpar till företaget.

Bidrag för laddstolpar till företag

Sverige behöver minska sina koldioxidutsläpp och omställningen till ett fossilfritt samhälle har påbörjats. Staten vill skapa de rätta förutsättningarna för utbyggnaden av laddstolpar för elbilar och erbjuder ett finansieringsstöd för företag, bostadsrättsföreningar och organisationer som kallas Ladda-bilen bidraget. Företaget kan söka bidraget hos Naturvårdsverket för installation av laddstolpar och kan få ett avdrag på 50% av investeringskostnaden, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt. Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. 

Så ansöker du om Ladda bilen-bidraget

Företaget kan ansöka om bidraget året runt och görs hos Naturvårdsverket som en del i Klimatklivet. Ansökan om bidrag för installation av laddstolpar görs alltid i två steg; ansökan om bidrag och begäran om utbetalning. Processen kan skilja sig åt beroende på om installation av laddstolpar är slutförd eller ej. Företaget kan skicka in ansökan både digitalt och via blankett. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker. 

Kostnad för att installera laddstolpar

Priset per laddpunkt och installation ligger från ca 6995 kr och uppåt, räknat efter Ladda bilen-bidraget på 50%. Det finns ett flertal olika laddboxar att välja bland och priset varierar beroende på vilken utrustning du väljer, hur många laddboxar som ska installeras och vart dessa ska placeras. Kräver installationen förarbete och markarbete såsom asfaltering eller grävning, tillkommer det extra kostnader. Ni kan välja på två alternativ; installera laddboxarna på vägg eller installera en laddstolpe i marken. 

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Installerar du laddboxarna på en vägg undviker du extra kostnader i form av markarbete, men det förutsätter också att du har tillgång till parkeringsplatser utmed en vägg. Installerar du laddboxarna på en laddstolpe kräver det att du äger eller har tillstånd att bygga på marken. Markarbetet för att gräva ner kablar i marken medför en del extra kostnader, men det ger dig också flexibilitet att bestämma vart du vill placera laddstolparna. 

Kontakta oss gärna för en skarp offert på installation av laddstolpar till ert företag.

Fördelar med att installera laddstolpar till företaget

  • Var med och bidra till ett mer klimatsmart samhälle
  • Stärk företagets hållbarhetsarbete
  • Skapa en attraktivare arbetsplats
  • Underlätta för dina medarbetare, besökare och kunder

Vem ska betala för laddningen?

Antingen väljer du att företaget ska stå för hela kostnaden av elförbrukningen eller så låter du anställda, kunder eller besökare betala för sin egen laddning. 

Erbjud laddning på ditt företag

Vår laddtjänst gör det enkelt för dig som ägare av laddstationer att debitera användare för förbrukad el. Du slipper all administration och du som laddboxägare får en samlad rapport och utbetalning för laddintäkter. Du kan välja om dina anställda ska ladda via RFID-tag och fyller då på sin laddpott genom Laddstoppets app. Du kan även välja om dina anställda, kunder eller besökare ska ladda via Swish och scannar då QR-koden på laddboxen för att starta laddningen, fast pris blir då synligt i Swish-appen. 

Med vår laddtjänst kan ni själva välja vilken prismodell som passar er bäst. Ni kan välja att sätta ett rörligt pris per kWh, fast pris per kWh eller pris per laddsession. Det rörliga priset hämtar vi i realtid från Nord Pool som styr elpriset i Norden. Därmed är ni alltid garanterad en rättvis prissättning.  

Vill du erbjuda laddning på ditt företag?

Läs mer om vår tjänst här.