Laddstolpar i bostadsrättsföreningen - hur fungerar det?

Laddstolpar i bostadsrättsföreningen - hur fungerar det?

I takt med att bilmarknaden blir alltmer elektrifierad, så växer också kravet på att kunna ladda sin elbil i anslutning till boendet. För bostadsrättsföreningen innebär det att nutida och framtida hyresgäster kommer ställa högre krav på att kunna ladda sin elbil hemma. Genom att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen kan ni öka värdet på bostäderna och bli en mer attraktiv förening att bo i. 

Finansieringsstöd av laddstolpar – Ladda Bilen bidraget

Organisationer, företag och bostadsrättsföreningar som vill installera laddpunkter till boende och anställda kan söka bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddboxar. Ladda Bilen ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Du kan läsa mer om bidraget här

Bra att veta kring laddstolpar

En laddstolpe eller laddbox ger en snabbare och säkrare laddning än via ett vanligt vägguttag. Laddning via ett vanligt vägguttag laddar vanligtvis bilen med enfas och med en strömstyrka på10 Ampere, vilket ger en laddningseffekt på ca 2 kW. En laddstolpe däremot har oftast en laddningseffekt på upp till 22kW, vilket ger mer än 10 gånger så snabb laddning. Däremot är det få bilmodeller som i dagsläget klarar av att laddas med så hög effekt. Vanligtvis laddas elbilen hemma med trefas, 16 Ampere vilket ger en laddningseffekt på 11 kW. Laddningen går fortfarande mer än 5 gånger snabbare än laddning vid ett vanligt vägguttag. 

Fördelar med att installera laddstolpar

Att installera laddboxar ger fördelar både för boende och för föreningen. För medlemmarna innebär det både en snabbare och säkrare elbilsladdning och fördelen att kunna ladda bilen i anslutning till boendet. Laddstolpen har även inbyggd logik som gör den mer användarvänlig, det finns t ex möjlighet att planera och schemalägga sin laddning, se livevärden och få en översikt över sin förbrukning genom app i telefonen. Appen laddas ner direkt i telefonen och därifrån kan medlemmen styra sin laddning fullt ut. Dessutom kan medlemmar som har elbil betala för sin egen elförbrukning, då det finns tillgång till individuell mätning vid installation av laddstolpe. Föreningen kan bestämma priset som medlemmarna ska betala per kWh. 

Genom att installera laddstolpar och därmed tillgängliggöra laddning av elbil hemma för medlemmarna blir föreningen mer attraktiv och kan i sin tur också öka värdet på bostäderna.

Vilka kostnader blir det för föreningen?

Installation av laddstolpar är såklart en stor investering och innebär en kostnad för föreningen. Kostnader i form av inköp och installation av laddboxar. Viktigt att tänka på innan man sätter igång är att ta reda på hur många laddstolpar som ska installeras samt vart och hur dessa ska placeras. 

Det är nog ingen tvekan om att elbilar är framtiden. För bostadsrättsföreningen är installation av laddstolpar ett steg i rätt riktning och kommer troligtvis bli nödvändigt förr eller senare, så varför inte påbörja processen redan nu!

Med vår moderna plattform som bas hjälper vi er med allt från installation och driftsättning av laddstationer till administrativ hantering av fakturering och avtal. Läs mer här.