Elbilsladdning för nybörjare - en ordlista som hjälper dig navigera rätt!

Elbilsladdning för nybörjare - en ordlista som hjälper dig navigera rätt!

Antalet elbilar ökar, och med det kommer en ny terminologi som kan vara svår att hänga med i. Vad är en laddbox? Vad menas med DC-laddning? Vad är skillnaden mellan en laddstation och en laddbox? Om du har frågor kring vanliga ord kring elbilsladdning, oroa dig inte - vi har svaren du letar efter!


AC (laddning) - är en laddmetod där ström överförs från laddboxen till elbilen via växelström. Växelström (AC) är den typ av ström som används i hemmet och på andra platser, och det är den vanligaste laddmetoden för elbilar.

BEV - står för Battery Electric Vehicle, på svenska betyder det helt enkelt en ren elbil. Det är en typ av elbil som endast drivs av en elmotor och som inte har någon förbränningsmotor. BEV:er laddas med el från en laddare och kan köras på el i många mil, beroende på batterikapaciteten.

CCS - står för Combined Charging System. Det är en standard för laddning av elbilar som används av många tillverkare, och det gör det möjligt att ladda elbilar med hjälp av både AC-laddning (växelström) och DC-laddning (likström). CCS-laddning använder en laddkontakt som kan anslutas till både AC- och DC-laddstationer, och det finns CCS-laddkontakter för både Typ 1 och Typ 2. CCS-laddning gör det möjligt att ladda elbilar snabbare på laddstationer och ger mer flexibilitet vid laddning.

CHAdeMO - är en standardkontakt för snabbladdning i Asien.

DC (laddning) - är en laddmetod där ström överförs från en laddstation till elbilen via likström (DC). Likström (DC) är en jämnström som inte växlar som växelström (AC). DC-laddning är vanligtvis snabbare än AC-laddning, men det finns också olika laddningskapaciteter bland DC-laddstationer. DC-laddning används oftast för att ladda elbilen snabbare på laddstationer, medan AC-laddning används för att ladda elbilen under långa perioder, till exempel under natten.

Destinationsladdning - är en term som används för att beskriva laddning av elbilar på platser där de är under längre tider, till exempel på hotell, affärsresor eller på semester.

kW - står för kilowatt, och det är en enhet för mätning av effekt. En kW motsvarar 1000 watt (W), och det används oftast för att mäta laddningskapaciteten hos laddare och laddboxar. Ju högre laddningskapacitet, desto snabbare kan elbilen laddas. Det är också viktigt att notera att laddningskapaciteten kan påverkas av flera faktorer, inklusive strömförsörjningen och temperaturen.

kWh - kWh står för kilowattimme, och det är en enhet för mätning av energi. En kWh motsvarar 1000 wattimmar (Wh) och används oftast för att mäta energiförbrukningen hos olika elektriska enheter, inklusive elbilar. 

Laddeffekt - mäts i kilowatt (kW) och används oftast för att mäta laddningskapaciteten hos laddboxar. Ju högre laddeffekt, desto snabbare kan elbilen laddas.

Laddstation: En laddstation är en offentlig laddplats med en eller flera laddare, där du kan ladda din elbil.

Laddbox: En laddbox är en enhet som du kan ansluta till din elbil för att ladda den, används vid normalladdning i hemmet eller på arbetsplatsen. 

Laddstolpe - En laddstolpe är en laddstation för elbilar som är utformad som en stolpe. Laddstolpar är en bra lösning för att ladda elbilar på platser där det inte finns någon tillgång till väggar. 

Lastbalansering - en funktion som mäter hur mycket energi huset förbrukar i realtid och fördelar överskottet till laddboxen när du laddar din elbil. Om du t ex sätter igång diverse hushållsappartarer samtidigt så sänks effekten automatiskt till laddboxen.

PHEV - står för Plug-in Hybrid Electric Vehicle, på svenska "laddbar hybridbil". Det är en typ av hybridbil som har både en elmotor och en förbränningsmotor, och som kan laddas med el från en laddare. PHEV:er kan köras på el för en begränsad sträcka, vanligtvis mellan 20-50 km, och när elen tar slut kan förbränningsmotorn starta för att driva bilen.

Räckvidd - är en term som används för att beskriva den mängd sträcka som en elbil kan köras på en laddning. Räckvidden mäts i kilometer och kan variera beroende på en mängd olika faktorer, inklusive batterikapacitet, körstil, terräng och temperaturen. Räckvidden är en viktig faktor att tänka på när man väljer en elbil, och det är viktigt att notera att räckvidden kan påverkas av hur bilen används och underhålls.

V2G - står för Vehicle-to-Grid. Det är en teknik som gör det möjligt för elbilar att fungera som en källa till ström när de laddas, och att överföra den lagrade energin till elnätet. V2G kan användas för att lagra överskott av elenergi, till exempel från solpaneler eller vindkraftverk, och för att balansera elnätet vid hög och låg belastning. V2G kan också användas för att öka laddningskapaciteten för elbilar och för att minska behovet av traditionella kraftverk. V2G är fortfarande en relativt ny teknik och är inte allmänt tillgänglig för alla elbilar.

V2H - står för Vehicle-to-Home. Det är en teknik som gör det möjligt för elbilar att fungera som en källa till ström och att leverera el till hemmet. V2H kan användas för att lagra överskott av elenergi från elbilen och för att använda den för att driva hemmet. V2H är fortfarande en relativt ny teknik och är inte allmänt tillgänglig för alla elbilar.

V2L - står för Vehicle-to-Load. Det är en teknik som gör det möjligt för elbilar att fungera som en källa till ström och att leverera el till andra enheter, till exempel en elcykel eller en kaffekokare.