På denna karta kan du se laddstolpar där våra laddkablar för publik laddstationer kan användas. Förstora ett område för att se fler laddstolpar inom detta område.